گواهینامه تایید تامین کنندگان خدمات

آزمایشگاه شرکت الکترود یزد موفق به اخذ تاییدیه از موسسه رده بندی ایرانیان گردید . این آزمایشگاه به عنوان یکی از تامین کنندگان خدمات آزمایشگاهی این موسسه ، موفق به اخذ گواهینامه تایید تامین کنندگان خدمات شد . معرفی آزمایشگاه شرکت تولیدی و صنعتی الکترود یزد آزمايشگاه الکترود یزد به عنوان يكي از بالاترين مراجع […]