الکترود یزد

شركت توليدي و صنعتي الكترود يزد از سال 1354 فعاليت خود را در زمينه توليد انواع الكترود جوشكاري با قوس الكتريكي آغاز كرده و توانسته است ظرفيتهاي فني ، پژوهشي ، مديريتي و سازماني قابل توجهي را در خود ايجاد كند و با اتكا به اين ظرفيتها محصولات چشمگيري را به بازار عرضه كند.

شركت الكترود يزد در كنار ارتقا ظرفيتهاي توليد با اتكا به نيروي انساني كارا و فهيم خود و با هدف : بهبود سيستم از طريق بکارگيري فن آوريهاي روز و آموزش مؤثر – نهادينه کردن مقوله کيفيت از طريق مديريت صحيح منابع انساني –  ارتقاء سطح کيفي محصولات از طريق توليد مستمر ، حفظ کيفيت محصولات و … به سيستم مديريت کيفيت ISO 9002 پرداخت و موفق شد در سال 1378 تحت مميزي شرکت DQS آلمان ، استاندارد ISO 9002 را اخذ نمايد.

گواهی نامه های سیستم های مدیریت کیفیت ISO

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

گواهی نامه های عضویت و سایر گواهی نامه های اخذ شده