الکترود یزد

شركت توليدي و صنعتي الكترود يزد از سال 1354 فعاليت خود را در زمينه توليد انواع الكترود جوشكاري با قوس الكتريكي آغاز كرده و توانسته است ظرفيتهاي فني ، پژوهشي ، مديريتي و سازماني قابل توجهي را در خود ايجاد كند و با اتكا به اين ظرفيتها محصولات چشمگيري را به بازار عرضه كند.

محصولات جدید

محصولات جدید

مقالات

یک انتخاب عالی

الکترود یزد

شركت الكترود يزد در كنار ارتقا ظرفيتهاي توليد با اتكا به نيروي انساني كارا و فهيم خود و با هدف : بهبود سيستم از طريق بکارگيري فن آوريهاي روز و آموزش مؤثر – نهادينه کردن مقوله کيفيت از طريق مديريت صحيح منابع انساني –  ارتقاء سطح کيفي محصولات از طريق توليد مستمر ، حفظ کيفيت محصولات و … به سيستم مديريت کيفيت ISO 9002 پرداخت و موفق شد در سال 1378 تحت مميزي شرکت DQS آلمان ، استاندارد ISO 9002 را اخذ نماید.

مجوز ها